Региони

България е групирана в 6 основни региона.